Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
KD1090 Organisk kemi 1 Läses av studenter med programbakgrund Materialdesign (CMATD) 7,5 hp Grundnivå
KF2110 Materials mekaniska egenskaper Läses ej av studerande med programbakgrund Materialdesign (CMATD) 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KD2150 Oorganisk materialkemi 7,5 hp Avancerad nivå
KF2130 Polymerkemi 7,5 hp Avancerad nivå
KF2140 Polymerfysik 7,5 hp Avancerad nivå
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 7,5 hp Avancerad nivå
KF2460 Biofibrernas kemi 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2460 Biokatalys 7,5 hp Avancerad nivå
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp Avancerad nivå
KF2180 Biopolymerer 7,5 hp Avancerad nivå
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 7,5 hp Avancerad nivå
KF2480 Bioraffinaderiets kemi 7,5 hp Avancerad nivå
KF2490 Biokompositer 7,5 hp Avancerad nivå
ME2800 Ideation - Creating a Business Idea 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

I årskurs 1 läses två obligatoriska kurser samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser.

Kurserna KF2110 och AK2036 är obligatoriska kurser för alla studerande på pogrammet, med undantag för de som är antagna med programbakgrund Materialdesign (CMATD), som istället läser följande två obligatoriska kurser: KD1090 och AK2036.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp Avancerad nivå
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp Avancerad nivå
KE2310 Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp Avancerad nivå
KD2300 Biomedical Materials 7,5 hp Avancerad nivå
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5 hp Avancerad nivå
KF2150 Ytbehandlingskemi 7,5 hp Avancerad nivå
KF2470 Massa- och pappersprocesser 7,5 hp Avancerad nivå
KF2500 Polymerteknologi 9,0 hp Avancerad nivå
KF2510 Massa- och pappersprocesser, fördjupningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
KF2520 Design av produkter inom materialkemin 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

I årskurs 2 läses rekommendera kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.
(Se lista över examensarbeten nedan)