Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, makromolekylära material (TMMMM), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

I årskurs 1 läses två obligatoriska kurser samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser.

Kurserna KF2110 och AK2036 är obligatoriska kurser för alla studerande på pogrammet, med undantag för de som är antagna med programbakgrund Materialdesign (CMATD), som istället läser följande två obligatoriska kurser: KD1090 och AK2036.

Årskurs 2

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

I årskurs 2 läses rekommendera kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.
(Se lista över examensarbeten nedan)