Årskurs 1

Masterprogram, makromolekylära material (TMMMM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

I årskurs 1 läses två obligatoriska kurser samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Kurserna KF2110 och AK2036 är obligatoriska kurser för alla studerande på programmet, med undantag för de som är antagna med programbakgrund Materialdesign (CMATD), som istället läser följande två obligatoriska kurser: KD1230 och AK2036.

CBIOT-studenter som ska ha civilingenjörsexamen i bioteknik ska välja 2 av följande kurser;
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi, 7,5 hp

NORDIC MASTER spår Polymerteknologi
I årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser samt fyra rekommenderade kurser. Se under inriktningar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KF2110 Materials mekaniska egenskaper
Läses ej av studerande med programbakgrund Materialdesign (CMATD)
7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik
Läses av studenter med programbakgrund Materialdesign (CMATD) som tidigare inte har läst kursen
6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KF2140 Polymerfysik 7,5 hp 7,5
KF2460 Biofibrernas kemi 7,5 hp 7,5
KF2130 Polymerkemi 7,5 hp 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 7,5 hp 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
KE2310 Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion 7,5 hp 7,5
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp 7,5
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp 7,5
KF2180 Biopolymerer 7,5 hp 7,5
ME2814 Idégenerering 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 7,5 hp 7,5
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 7,5 hp 7,5
KF2480 Bioraffinaderiets kemi 7,5 hp 7,5
KF2490 Biokompositer 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Nordic Master in Polymertechnology

  • I årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser
  • samt 4 rekommenderade kurser