Årskurs 2

Masterprogram, makromolekylära material (TMMMM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2016. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 läses rekommenderade kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.

Se lista över examensarbeten;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå -  KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X

NORDIC MASTER- spår polymerteknologi
I årskurs 2 på KTH (årskurs 1 läst på Aalto, DTU eller NTNU) läses 2 obligatoriska kurser, 2 rekommenderade samt ett obligatorisk examensarbete 30hp. Se under inriktningar.

Inriktningar

Nordic Master in Polymertechnology

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2016. Det kan ske förändringar.  Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 på KTH (årskurs 1 läst på Aalto, DTU eller NTNU) läses

  • 2 obligatoriska kurser
  • 2 rekommenderade kurser
  • samt den obligatoriska examensarbetet inom Fiber och Polymerteknologi