Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

I årskurs 1 läses två obligatoriska kurser samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Kurserna KF2110 och AK2036 är obligatoriska kurser för alla studerande på programmet, med undantag för de som är antagna med programbakgrund Materialdesign (CMATD), som istället läser följande två obligatoriska kurser: KD1230 och AK2036. Har man redan läst kursen KD1230 ska man istället läsa en rekommenderad kurs eller villkorligt valfri kurs.

CBIOT-studenter som ska ha civilingenjörsexamen i bioteknik ska välja 2 av följande kurser;
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi, 7,5 hp
BB2425 Glykobioteknik, 7,5 hp

NORDIC MASTER spår Polymerteknologi
I årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser samt fyra rekommenderade kurser. Se under inriktningar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2110 Materials mekaniska egenskaper Läses ej av studerande med programbakgrund Materialdesign (CMATD) 7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2140 Polymerfysik 7,5 hp 7,5
KF2460 Biofibrernas kemi 7,5 hp 7,5
KF2130 Polymerkemi 7,5 hp 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 7,5 hp 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
KE2310 Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion 7,5 hp 7,5
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 7,5 hp 7,5
KF2180 Biopolymerer 7,5 hp 7,5
ME2814 Idégenerering 7,5 hp 7,5
BB2425 Glykobioteknik 7,5 hp 7,5
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 7,5 hp 7,5
KF2480 Bioraffinaderiets kemi 7,5 hp 7,5
KF2495 Polymera kompositer - mikro- och nanoskala 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, polymerteknologi (POTE)

Kurser (POTE)

Nordic Master in Polymertechnology

  • I årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser
  • samt 4 rekommenderade kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2140 Polymerfysik 7,5 hp 7,5
KF2110 Materials mekaniska egenskaper 7,5 hp 7,5
KF2130 Polymerkemi 7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2460 Biofibrernas kemi 7,5 hp 7,5
KF2180 Biopolymerer 7,5 hp 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 7,5 hp 7,5
ME2814 Idégenerering 7,5 hp 7,5
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 7,5 hp 7,5
KF2480 Bioraffinaderiets kemi 7,5 hp 7,5
KF2495 Polymera kompositer - mikro- och nanoskala 7,5 hp 7,5