Senast ändrad: 2018-11-08
Godkänd: 2018-11-08

Makromolekylära material är ett tvåårigt masterprogram på 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.

Programmet är uppdelat i två spår. Det första spåret "Makromolekylära material" består av två års studier vid KTH. Kurserna ges huvudsakligen av skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

Det andra spåret "Nordic master i polymerteknologi" är en dubbel examen utbildning som ges i samarbete med Nordic Five Tech. Studenten ska studera två år totalt vid två av dessa universitet; Aalto-Universitet i Finland, Chalmers i Sverige, DTU i Danmark, KTH eller NTNU i Norge. Utbildningen måste ske i 2 skilda länder.