Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Under masterutbildningen läses två obligatoriska kurser, minst tre av fem villkorligt valfria kurser, ett antal rekommenderade kurser, 15 hp valfria kuser och sista terminen utförs ett examensarbete. Det rekommenderas att de obligatoriska kurserna och de villkorligt valfria kurserna läses under första året, men studenten är fri att skapa sitt eget schema under båda studieåren. Notera dock att kurser som ges under vårterminen bör läsas i årskurs 1 eftersom examensarbetet utförs under vårterminen i årskurs 2.

Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

ME2814 kan ersättas med följande kurser och räknas som rekommenderad kurs: ME2016 Project Management, Leadership and Control, AL2160 Miljömanagement, LS2429 Teknisk kommunikation på engelska (läses i period 2 eller 3 i årskurs 2), eller motsvarande kurs(er) på maximalt 7,5 hp. Om en annan kurs än de nämnda här namngivna önskas läsas måste programansvarig godkänna kursen innan kursstart.

Kurserna KF2110 och AK2036 är obligatoriska kurser för alla studerande på programmet, med undantag för de som är antagna med programbakgrund Materialdesign (CMATD), som istället läser följande obligatoriska kurser: KD1230 och AK2036. Har man redan läst kursen KD1230 ska man istället läsa en rekommenderad kurs eller villkorligt valfri kurs.

För studenter som följer Civilingenjörsutbildning i bioteknik (CBIOT) och som ska ha civilingenjörsexamen i bioteknik ska välja 2 av följande kurser;
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi, 7,5 hp
BB2425 Glykobioteknik, 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2110 Materials mekaniska egenskaper Läses ej av studerande med programbakgrund Materialdesign (CMATD) 52306 7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60042 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2140 Polymerfysik 52308 7,5 hp 7,5
KF2460 Biofibrernas kemi 52309 7,5 hp 7,5
KF2130 Polymerkemi 52307 7,5 hp 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 61747 7,5 hp 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 61744 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 52303 7,5 hp 7,5
KE2310 Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion 52291 7,5 hp 7,5
BB2020 Molekylär enzymologi 52233 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 52304 9,0 hp 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 52305 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 61687 7,5 hp 7,5
KF2180 Biopolymerer 61745 7,5 hp 7,5
ME2814 Idégenerering 60360 7,5 hp 7,5
BB2425 Glykobioteknik 61684 7,5 hp 7,5
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 61746 7,5 hp 7,5
KF2480 Bioraffinaderiets kemi 61748 7,5 hp 7,5
KF2495 Polymera kompositer - mikro- och nanoskala 61749 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, polymerteknologi (POTE)

Kurser (POTE)

Nordic Master in Polymertechnology

  • I årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser samt 4 rekommenderade kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2140 Polymerfysik 52308 7,5 hp 7,5
KF2110 Materials mekaniska egenskaper 52306 7,5 hp 7,5
KF2130 Polymerkemi 52307 7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60042 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2460 Biofibrernas kemi 52309 7,5 hp 7,5
KF2180 Biopolymerer 61745 7,5 hp 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 61747 7,5 hp 7,5
ME2814 Idégenerering 60360 7,5 hp 7,5
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 61746 7,5 hp 7,5
KF2480 Bioraffinaderiets kemi 61748 7,5 hp 7,5
KF2495 Polymera kompositer - mikro- och nanoskala 61749 7,5 hp 7,5