Årskurs 1

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Årskurs 1 består av 53 hp obligatoriska kurser och 7,5 hp rekommenderade, eller valfria, kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2559 Medieproduktion 11,0 hp 11,0
ME1000 Industrial Management 6,0 hp 6,0
DM2578 Social Media Technologies 7,5 hp 7,5
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp 6,0
DM2556 Interkulturell kommunikation 7,5 hp 7,5
DM2558 Mediemanagement 15,0 hp 7,5 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp
ME2809 Trendspotting & Future Thinking 7,5 hp 7,5