Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 1 består av 53 hp obligatoriska kurser och 7,5 hp rekommenderade, eller valfria, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2559 Medieproduktion 11,0 hp 11,0
ME1000 Industrial Management 6,0 hp 6,0
DM2578 Social Media Technologies 7,5 hp 7,5
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp 6,0
DM2556 Interkulturell kommunikation 7,5 hp 7,5
DM2558 Mediemanagement 15,0 hp 7,5 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp
ME2809 Trendspotting & Future Thinking 7,5 hp 7,5