Årskurs 2

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Årskurs 2 består av 17,5 hp obligatoriska kurser (inklusive AK2038 eller MJ2673), 12 hp rekommenderade, eller valfria, kurser samt 30 hp examensarbete.