Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 2 består av 17,5 hp obligatoriska kurser (inklusive AK2038 eller MJ2673), 12 hp rekommenderade, eller valfria, kurser samt 30 hp examensarbete.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM228X Examensarbete inom medieteknik, avancerad nivå 30,0 hp
AK2038 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (samhällsvetenskap) 7,5 hp 7,5
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp 7,5
DM2571 Framtidens medier 10,0 hp 5,0 5,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp
ME1023 Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
ME2802 Execution - Running your own Company 7,5 hp 7,5
ME2028 Behavioural Management Control 6,0 hp 6,0
ME2805 Design and Innovation in Context 7,5 hp 7,5
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5
ME2026 Brand, Trends and Traditions 6,0 hp 6,0
ME2804 Social Innovation and Entrepreneurship 7,5 hp 7,5