Årskurs 1

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2574 Medieproduktion
Läses ej av studenter från civilingenjörsprogrammet i Medieteknik
9,0 hp 9,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Läses ej av studenter från civilingenjörsprogrammet i Medieteknik
6,0 hp 6,0
DM2572 Teori och metod för Medieteknik 7,5 hp 7,5
DM2578 Social Media Technologies 7,5 hp 7,5
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5
DM2558 Mediemanagement 15,0 hp 7,5 7,5
ME2076 Mediejuridik 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp 7,5