Årskurs 2

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2558 Mediemanagement 15,0 hp 7,5 7,5
DM2571 Framtidens medier 10,0 hp 5,0 5,0
DM228X Examensarbete inom medieteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obl. för CMETE. Läses i åk1 eller åk2 istället för ME1003.
7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
ME2816 Genomförande 7,5 hp 7,5
ME2028 Behavioural Management Control 6,0 hp 6,0
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp 6,0