Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2558 Mediemanagement 15,0 hp 7,5 7,5
DM2571 Framtidens medier 10,0 hp 5,0 5,0
DM228X Examensarbete inom medieteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2573 Hållbarhet och medieteknik Obl. för CMETE. Läses i åk1 eller åk2 istället för ME1003. 7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
ME2816 Genomförande 7,5 hp 7,5
ME2028 Behavioural Management Control 6,0 hp 6,0
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp 6,0