Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Läsårsplanerna på CSC-skolans masterprogram för läsåret 2015/2016 är ännu inte fastställda utan det kan fortfarande ske förändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2558 Mediemanagement Platsbegränsad 15,0 hp 7,5 7,5
DM2571 Framtidens medier 10,0 hp 5,0 5,0
DA224X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå För externt antagna masterstudenter på CSC. 30,0 hp 15,0 15,0
DA225X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå For engineering students at CSC. 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
ME2816 Genomförande Platsbegränsad (kan läsas i period 3). 7,5 hp 7,5
ME2028 Behavioural Management Control 6,0 hp 6,0
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp