Årskurs 2

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Läsårsplanerna på CSC-skolans masterprogram för läsåret 2015/2016 är ännu inte fastställda utan det kan fortfarande ske förändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2558 Mediemanagement
Platsbegränsad
15,0 hp 7,5 7,5
DM2571 Framtidens medier 10,0 hp 5,0 5,0
DA224X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För externt antagna masterstudenter på CSC.
30,0 hp 15,0 15,0
DA225X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
For engineering students at CSC.
30,0 hp 15,0 15,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
ME2816 Genomförande
Platsbegränsad (kan läsas i period 3).
7,5 hp 7,5
ME2028 Behavioural Management Control 6,0 hp 6,0
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp