Senast ändrad: 2018-06-19
Godkänd: 2018-06-19

Grundläggande behörighetskrav

Se KTHs behörighetskrav för masterprogram, www.kth.se

Särskilda behörighetskrav: Svensk eller utländsk examen motsvarande en kandidatexamen om 180 högskolepoäng i datalogi, medieteknik, informationsteknik, människa-datorinteraktion, eller liknande program med en teknisk eller naturvetenskaplig profil, alternativt en kandidatexamen inom samhällsvetenskap med relevans för programmet.

Urval: Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer ett urval att göras baserat på följande kriterier:

1. utvärdering av universitet

2. betyg från tidigare studier

3. studiemotivation

Meritvärderingen görs i skala 1-75