Behörighet och urval

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-01-21
Godkänd: 2019-01-21

För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet samt följande krav på särskild behörighet: svensk eller utländsk examen motsvarande en kandidatexamen om 180 högskolepoäng i datalogi, medieteknik, informationsteknik, människa-datorinteraktion, eller liknande program med en teknisk eller naturvetenskaplig profil, alternativt en kandidatexamen inom samhällsvetenskap med relevans för programmet.

Urval: Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer ett urval att göras baserat på följande kriterier:

1. utvärdering av universitet
2. betyg från tidigare studier
3. studiemotivation

Meritvärderingen görs i skala 1-75