Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Med reservation för ändringar.