Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2572 Teori och metod för Medieteknik 7,5 hp 7,5
ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 7,5 hp 7,5
DM2579 Medieproduktion 7,5 hp 1,5 6,0
DM2575 Programintegrerande kurs i media management 4,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DM2556 Interkulturell kommunikation 60285 7,5 hp 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 60286 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 60284 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 60287 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp 7,5
ME2092 Ledarskap för teknologisk innovation och kreativitet 6,0 hp 6,0
AK2014 Beslutsteori Platsbegränsad kurs 60273 7,5 hp 7,5
ME2093 Teknisk och industriell omvandling 60274 6,0 hp 6,0
ME2816 Genomförande Platsbegränsad kurs 60281 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60275 9,0 hp 4,5 4,5
DM2500 Närvaroproduktion på distans Platsbegränsad kurs 60593 7,5 hp 7,5
DM2582 Media Lab Platsbegränsad kurs 60276 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship 60283 7,5 hp 7,5
ME2075 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 60278 6,0 hp 6,0
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer 61512 6,0 hp 6,0
ME2826 Socialt entreprenörskap Platsbegränsad kurs 60277 7,5 hp 7,5