Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2572 Teori och metod för Medieteknik 51011 7,5 hp 7,5
ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 50820 7,5 hp 7,5
DM2579 Medieproduktion 51009 7,5 hp 1,5 6,0
DM2575 Programintegrerande kurs i media management 51007 4,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 50309 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 60234 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 60714 7,5 hp 7,5
DM2556 Interkulturell kommunikation 60215 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2016 Project Management: Leadership and Control 50011 6,0 hp 6,0
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50316 6,0 hp 3,0 3,0
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 50856 7,5 hp 7,5
ME2092 Ledarskap för teknologisk innovation och kreativitet 51004 6,0 hp 6,0
AK2014 Beslutsteori Platsbegränsad kurs 60280 7,5 hp 7,5
ME2093 Teknisk och industriell omvandling 60709 6,0 hp 6,0
ME2816 Genomförande Platsbegränsad kurs 60718 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60683 9,0 hp 4,5 4,5
DM2500 Närvaroproduktion på distans Platsbegränsad kurs 60569 7,5 hp 7,5
DM2582 Media Lab Platsbegränsad kurs 60720 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship 60688 7,5 hp 7,5
ME2075 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 60715 6,0 hp 6,0
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer 60082 6,0 hp 6,0
ME2826 Socialt entreprenörskap Platsbegränsad kurs 60716 7,5 hp 7,5