Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2706 Segling för prestanda 6,0 hp 6,0
FSD3705 Dimensionering av snabba fartyg 6,0 hp 6,0
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 20,0 hp 5,0 5,0

Inriktningar

Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

Kurser (MRSA)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0

Spår, ljud och vibrationer (MRSC)

Kurser (MRSC)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0

Spår, management (MRSD)

Kurser (MRSD)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
ME2053 Logistik & Supply Chain Management * 6,0 hp 6,0

Spår, hållbar utveckling (MRSE)

Kurser (MRSE)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0