Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser + spårkurser + villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2706 Segling för prestanda 6,0 hp 6,0
FSD3705 Dimensionering av snabba fartyg 6,0 hp 6,0
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 20,0 hp 5,0 5,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity 6,0 hp 6,0
MJ2682 Tillämpad miljösystemanalys 6,0 hp 6,0
ME2800 Ideation - Creating a Business Idea 7,5 hp

Inriktningar

Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

Kurser (MRSA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0

Spår, ljud och vibrationer (MRSC)

Kurser (MRSC)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0

Spår, management (MRSD)

Kurser (MRSD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Spår, hållbar utveckling (MRSE)

Kurser (MRSE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0