Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (42,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SD2703 Marin dynamik 8,0 hp Avancerad nivå
SD2707 Marin innovation 5,0 hp Avancerad nivå
SD2708 Skrovkonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
SD2710 Marinteknik För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete i Marina system 8,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity 6,0 hp Avancerad nivå
ME2800 Ideation - Creating a Business Idea 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2682 Tillämpad miljösystemanalys 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2695 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 6,0 hp Avancerad nivå
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp Avancerad nivå
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp Avancerad nivå
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå
SG2218 Turbulens 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 20,0 hp Avancerad nivå
SD2706 Segling för prestanda 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + spårkurser ≥ 75 hp.

AK2036 läses i åk 1 eller 2.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 20,0 hp Avancerad nivå
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp Avancerad nivå
SD2706 Segling för prestanda 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + spårkurser + villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp Avancerad nivå
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp Avancerad nivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Spår, strömningsmekanik (MRSB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (20,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp Avancerad nivå

Spår, ljud och vibrationer (MRSC)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp Avancerad nivå
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp Avancerad nivå

Spår, management (MRSD)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (13,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2053 Logistik & Supply Chain Management * 6,0 hp Avancerad nivå
ME2054 Inköp & Supply Chain Management * 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

*En av ME2053 och ME2054 måste läsas

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp Avancerad nivå

Spår, hållbar utveckling (MRSE)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2663 Miljömanagement 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå