Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser + spårkurser ≥ 75 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2707 Marin innovation 5,0 hp 2,5 2,5
SD2708 Skrovkonstruktion 6,0 hp 6,0
SD2710 Marinteknik För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete i Marina system 8,0 hp 8,0
SD2703 Marin dynamik 8,0 hp 4,0 4,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2706 Segling för prestanda 6,0 hp 6,0
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 20,0 hp 5,0 5,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp 6,0
MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SD1105 Matlab 3,0 hp 3,0
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
AL2191 Teknik och hållbar utveckling 7,5 hp 7,5
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 8,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5
ME2818 Designtänkande 7,5 hp 7,5
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0
AL2161 Miljömanagement II, fördjupningskurs 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

Kurser (MRSA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp 3,0 3,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0

Spår, strömningsmekanik (MRSB)

Kurser (MRSB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp 5,0

Spår, management (MRSD)

Kurser (MRSD)

*ME1003 is compulsory but students who have already taken this as part of the bachelor program instead take ME2016.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs * 6,0 hp 6,0
ME2016 Project Management: Leadership and Control * 6,0 hp 6,0
ME2053 Logistik & Supply Chain Management 6,0 hp 6,0
AL2160 Miljömanagement 7,5 hp 7,5