Årskurs 2

Masterprogram, marina system (TMRSM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska kurser + spårkurser ≥ 75 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp 6,0
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp 7,5
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp 6,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5
MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 hp

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp 7,5