Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser + spårkurser villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Student som ska på utbytesstudier i åk 2 läser AK2036 i åk 1, alla andra i åk 2.

Även kursen MO1002 Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp, som ges av Stockholms universitet kan läsas som valfri.

Student som läst SD2725 i åk 3 ska läsa SD2709 i stället. SD2725 = de första 6 hp av SD2721.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp 6,0
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp 6,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5
MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

Kurser (MRSA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2721 Fartygsdesign 9,0 hp 6,0 3,0
SD2722 Marina strukturer 7,5 hp 3,0 4,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp 6,0
SD2723 Marin hydromekanik 7,5 hp 3,5 4,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 20,0 hp 5,0 5,0

Spår, strömningsmekanik (MRSB)

Kurser (MRSB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SD2721 Fartygsdesign 9,0 hp 6,0 3,0
SD2722 Marina strukturer 7,5 hp 3,0 4,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SD2723 Marin hydromekanik 7,5 hp 3,5 4,0
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp 5,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 20,0 hp 5,0 5,0

Spår, management (MRSD)

Kurser (MRSD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
SD2721 Fartygsdesign 9,0 hp 6,0 3,0
SD2722 Marina strukturer 7,5 hp 3,0 4,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2723 Marin hydromekanik 7,5 hp 3,5 4,0
AL2160 Miljömanagement 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 20,0 hp 5,0 5,0