Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser + spårkurser + villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Student som ska på utbytesstudier i åk 2 läser AK2036 i åk 1, alla andra i åk 2.

Även kursen MO1002 Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp, som ges av Stockholms universitet kan läsas som valfri.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp 6,0
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp 7,5
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

Kurser (MRSA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp 6,0

Spår, strömningsmekanik (MRSB)

Kurser (MRSB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp 6,0

Spår, management (MRSD)

Kurser (MRSD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp 6,0