Senast ändrad: 2018-01-16
Godkänd: 2018-01-16

Särskilda behörighetsregler gäller för civilingenjörsstudenter vid KTH som ska läsa masterprogrammet som fördjupningsdel i sin civilingenjörsutbildning.

Se KTH:s antagningsordning.

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller:

-Examen på grundnivå som omfattar minst 180högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

-Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Särskilda behörighetskrav

En grundexamen  (kandidat el. liknande) i Farkostteknik, Maskinteknik, Teknisk Fysik eller liknande krävs. Den sökandes meriter måste innehålla goda kunskaper i matematik och mekanik som uppfyller följande minimikrav:

  • Matematik: 25 hp inklusive linjär algebra, analys, differentialekvationer och numeriska metoder.
  • Strukturmekanik och material: 12 hp

Dessutom måste den sökande ha tillräckliga kvalifikationer inom grundläggande programmering med t.ex. MATLAB eller liknande programmeringsspråk.

Urvalsprocess

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat, motivation för studierna (t.ex. motivationsbrev, referenser). Meritvärderingen görs i skala 1-75.

Avsaknad av programsspecifikt sammanfattningsblad i ansökan kan ge ett lägre meritvärde.