Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

I detta spår har du möjlighet att kombinera grundläggande principer för marina system med kunskaper om moderna kompositmaterial och sandwichkonstruktioner och tillhörande konstruktionsprinciper och tillverkningsmetoder. Sverige har varit en pionjär i tillämpningen av sådana materialkoncept i stora fartygsstrukturer och KTH har internationellt ledande forskning inom detta område. Vad du lär dig i detta spår är användbart i fartygsstrukturer och även i flygplan, bilar, och andra typer av lätta konstruktioner.

Valbara kurser för ytterligare specialisering inom detta område är listade i bilaga 1. Kontaktperson för Lättkonstruktioner spåret är Dan Zenkert, danz@kth.se, 08-7906435.

Spår, strömningsmekanik (MRSB)

I detta spår utvecklar du din grundläggande förståelse för inkompressibel strömningslära, som ligger till grund för vattenflödet runt fartyg och marina installationer. De styrande partiella differentialekvationerna, Navier-Stokes ekvationer, härleds, dissekeras, förenklas och lösas. De grundläggande principerna för datorsimuleringar av strömningsproblem (Computational Fluid Dynamics /CFD) och moderna beräkningsverktyg introduceras och i praktiska projekt arbetar du med modellering av verkliga strömningsmekaniska problem. Den kunskap du får i detta spår är användbar i studier av strömning kring fartygsskrov, propellrar, och andra fartygshydromekaniska andra strömningsmekaniska problem.

Valbara kurser för ytterligare specialisering inom detta område är listade i bilaga 1. Kontaktperson för strömningsmekanikspåret är Luca Brandt, luca@mech.kth.se, 08-7906870.

Spår, management (MRSD)

Detta spår ger dig möjlighet att komplettera dina tekniska kunskaper med kunskaper om ekonomiska, organisatoriska och administrativa aspekter och utveckla din förståelse för hållbar utveckling från miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Tyngdpunkten ligger på förmågan att hantera och leda projekt, strategier för hållbar utveckling, och systemanalysmetoder. Spåret ger till exempel en grund för arbete som projektledare inom sjöfartssektorn eller inom andra branscher.

Valbara kurser för ytterligare specialisering inom detta område är listade i bilaga 1. Kontaktperson för spåret är Monika Olsson, monika@kth.se, 08-7906150.