Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, marina system (TMRSM), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + spårkurser villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Student som ska på utbytesstudier i åk 2 läser AK2036 i åk 1, alla andra i åk 2.

Även kursen MO1002 Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp, som ges av Stockholms universitet kan läsas som valfri.

Student som läst SD2725 i åk 3 ska läsa SD2709 i stället. SD2725 = de första 6 hp av SD2721.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + spårkurser + villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Student som ska på utbytesstudier i åk 2 läser AK2036 i åk 1, alla andra i åk 2.

Även kursen MO1002 Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp, som ges av Stockholms universitet kan läsas som valfri.

Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, strömningsmekanik (MRSB)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, management (MRSD)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser