Senast ändrad: 2018-01-16
Godkänd: 2018-01-16

Marina system vid KTH är ett tvåårigt (120 hp) masterprogram på avancerad nivå som börjar varje år i slutet av augusti. Undervisningsspråket är engelska. Programmet består av en samling grundkurser och tre spår (inriktningar).

Genom grundkurserna utvecklar du dina allmänna kunskaper och färdigheter inom systemutveckling och fartygsdesign och tillgodogör dig en teoretisk grund inom fartygshydrostatik och stabilitet, motstånd och framdrivning, våg modellering, sjöegenskaper, manövrering och fartygsstrukturer.

Inom det spår du väljer utvecklar du en djupare förståelse och färdigheter inom något av områdena lättviktskonstruktion, strömningsmekanik eller management. Det finns också ett antal valbara kurser där du har möjlighet att bredda din utbildning eller specialisera sig på höghastighetsfartyg, undervattensteknik eller andra områden som är lämpliga utifrån dina intresseområden och karriärmål. En för programmet mycket specifik kurs är Marin design där du som medlem i ett projektteam under ett helt år utvecklar ett marintekniskt system från idé till färdig teknikdemonstrator. Fler detaljer om kurser och spåren ges i bilaga 1.