Årskurs 1

Masterprogram, marina system (TMRSM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska kurser + spårkurser villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Student som ska på utbytesstudier i åk 2 läser AK2036 i åk 1, alla andra i åk 2.

Även kursen MO1002 Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp, som ges av Stockholms universitet kan läsas som valfri.

Student som läst SD2725 i åk 3 ska läsa SD2709 i stället. SD2725 = de första 6 hp av SD2721.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2721 Fartygsdesign 9,0 6,0 3,0
SD2722 Marina strukturer 7,5 3,0 4,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 8,0
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 60294 6,0 6,0
SD2723 Marin hydromekanik 60308 7,5 3,5 4,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 60293 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2709 Undervattensteknik 7,5 7,5
SD2702 Marindesign
10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2.
60307 20,0 5,0 5,0
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 7,5
SD2721 Fartygsdesign 9,0 6,0 3,0
SD2722 Marina strukturer 7,5 3,0 4,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 8,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60472 7,5 7,5
SD2723 Marin hydromekanik 60308 7,5 3,5 4,0
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 60475 5,0 5,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2709 Undervattensteknik 7,5 7,5
SD2702 Marindesign
10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2.
60307 20,0 5,0 5,0
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 7,5
SD2721 Fartygsdesign 9,0 6,0 3,0
SD2722 Marina strukturer 7,5 3,0 4,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 8,0
SD2723 Marin hydromekanik 60308 7,5 3,5 4,0
AL2160 Miljömanagement 60444 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2709 Undervattensteknik 7,5 7,5
SD2702 Marindesign
10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2.
60307 20,0 5,0 5,0