Årskurs 2

Masterprogram, marina system (TMRSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska kurser + spårkurser + villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Student som ska på utbytesstudier i åk 2 läser AK2036 i åk 1, alla andra i åk 2.

Även kursen MO1002 Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp, som ges av Stockholms universitet kan läsas som valfri.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50597 6,0 hp 6,0
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 50869 6,0 hp 6,0
SD2709 Undervattensteknik 50942 7,5 hp 7,5
SG2218 Turbulens 50840 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50206 7,5 hp 7,5
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 50882 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2709 Undervattensteknik 50942 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2705 Höghastighetsfartyg 50935 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50206 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2709 Undervattensteknik 50942 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2705 Höghastighetsfartyg 50935 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50206 7,5 hp 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 50759 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2709 Undervattensteknik 50942 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2705 Höghastighetsfartyg 50935 6,0 hp 6,0