Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser + spårkurser + villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Student som ska på utbytesstudier i åk 2 läser AK2036 i åk 1, alla andra i åk 2.

Även kursen MO1002 Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp, som ges av Stockholms universitet kan läsas som valfri.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50597 6,0 hp 6,0
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 50869 6,0 hp 6,0
SD2709 Undervattensteknik 50942 7,5 hp 7,5
SG2218 Turbulens 50840 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

Kurser (MRSA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50206 7,5 hp 7,5
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 50882 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2709 Undervattensteknik 50942 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2705 Höghastighetsfartyg 50935 6,0 hp 6,0

Spår, strömningsmekanik (MRSB)

Kurser (MRSB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50206 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2709 Undervattensteknik 50942 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2705 Höghastighetsfartyg 50935 6,0 hp 6,0

Spår, management (MRSD)

Kurser (MRSD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50206 7,5 hp 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 50759 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2709 Undervattensteknik 50942 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2705 Höghastighetsfartyg 50935 6,0 hp 6,0