Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser + spårkurser villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Student som ska på utbytesstudier i åk 2 läser AK2036 i åk 1, alla andra i åk 2.

Även kursen MO1002 Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp, som ges av Stockholms universitet kan läsas som valfri.

Student som läst SD2725 i åk 3 ska läsa SD2709 i stället. SD2725 = de första 6 hp av SD2721.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50597 6,0 hp 6,0
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 50869 6,0 hp 6,0
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 50936 8,0 hp 8,0
SD2705 Höghastighetsfartyg 50935 6,0 hp 6,0
SG2218 Turbulens 50840 7,5 hp 7,5
MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs 60663 6,0 hp 6,0
SD2420 Avancerad dimensionering av svetsade konstruktioner 60664 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

Kurser (MRSA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2721 Fartygsdesign 50950 9,0 hp 6,0 3,0
SD2722 Marina strukturer 50951 7,5 hp 3,0 4,5
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 60047 6,0 hp 6,0
SD2723 Marin hydromekanik 60665 7,5 hp 3,5 4,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 60668 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2709 Undervattensteknik 50942 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 60674 20,0 hp 5,0 5,0

Spår, strömningsmekanik (MRSB)

Kurser (MRSB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG2214 Strömningsmekanik 50893 7,5 hp 7,5
SD2721 Fartygsdesign 50950 9,0 hp 6,0 3,0
SD2722 Marina strukturer 50951 7,5 hp 3,0 4,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60066 7,5 hp 7,5
SD2723 Marin hydromekanik 60665 7,5 hp 3,5 4,0
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 60672 5,0 hp 5,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2709 Undervattensteknik 50942 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 60674 20,0 hp 5,0 5,0

Spår, management (MRSD)

Kurser (MRSD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 50611 7,5 hp 7,5
SD2721 Fartygsdesign 50950 9,0 hp 6,0 3,0
SD2722 Marina strukturer 50951 7,5 hp 3,0 4,5
SD2723 Marin hydromekanik 60665 7,5 hp 3,5 4,0
AL2160 Miljömanagement 60607 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2709 Undervattensteknik 50942 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 60674 20,0 hp 5,0 5,0