Årskurs 2

Masterprogram, materialteknik (TMSEM), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Antingen MH2284 eller MH2037 måste läsas

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KF2410 Polymer Processing, fortsättningskurs 6,0 hp
MH2279 Materialens Processteknologi, projektstöd 6,0 hp
MH2285 Experimentella metoder i materialens processteknologi 6,0 hp
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi 6,0 hp
MH2281 Metal Forming 6,0 hp
MH2283 Stelningsprocesser 6,0 hp
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
MH2275 Projekt 6,0 hp 6,0
KF2290 Polymer Processing 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2284 Joining
Antingen MH2284 eller MH2037 måste läsas
7,5 hp
MH2037 Keramteknologi
Antingen MH2284 eller MH2037 måste läsas
6,0 hp 6,0