Behörighet och urval

Masterprogram, materialteknik (TMSEM), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2010-03-12
Godkänd: 2010-03-15

För att vara behörig till masterprogrammet krävs högskoleutbildning omfattande minst 180 hp, teknisk kandidatexamen, eller annan motsvarande teknisk examen på grundnivå inom fysik, metallurgi, materialvetenskap, maskinteknik eller kemiteknik. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.

Urvalet baseras på en utvärdering av följande kriterier: universitet/högskola, kurser relevanta för sökt specialisering, förslag till examensarbete, motiveringsbrev samt referenser.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTH-handboken