Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Beräkningsmatematik (COMP)

Kurser (COMP)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2260 Finita elementmetoden 6,0 hp 6,0
DN2253 Numerisk algebra för stora matriser 7,5 hp 7,5
DN2264 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 1 6,0 hp 3,0 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp 3,7 3,8

Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DM)

Kurser (DM)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2354 Algoritmer och komplexitet 6,0 hp
SF2706 Algebra 7,5 hp

Matematik (MAMA)

Kurser (MAMA)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2709 Integrationsteori 7,5 hp 3,7 3,8
SF2720 Kaotiska dynamiska system 7,5 hp 3,8 3,7
SF2721 Topologi 7,5 hp 3,8 3,7
SF2722 Differentialgeometri 7,5 hp 3,8 3,7
SF2704 Valda ämnen i matematik I 7,5 hp
SF2706 Algebra 7,5 hp

Matematisk statistik och finansiell matematik (MSFI)

Kurser (MSFI)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2974 Portföljteori och riskvärdering 6,0 hp 6,0
SF2945 Tidsserieanalys 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp 6,0
SF2960 Inferensteori 6,0 hp 6,0
SF2976 Portföljteori, fördjupningskurs 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 3,5 4,0
SF2872 Matematisk ekonomi 6,0 hp

Optimeringslära och systemteori (OS)

Kurser (OS)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2974 Portföljteori och riskvärdering 6,0 hp 6,0
SF2945 Tidsserieanalys 6,0 hp 6,0
SF2872 Matematisk ekonomi 6,0 hp