Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Beräkningsmatematik (COMP)

Kurser (COMP)

För information om fler kurser på avancerad nivå se http://www.math.kth.se/master/spec/eng-compmat.html#spec

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2260 Finita elementmetoden 6,0 hp 6,0
SF2702 Wavelets 6,0 hp 3,0 3,0
DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem 7,5 hp 7,5
DN2264 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 1 6,0 hp 3,0 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp 3,0 4,5

Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DM)

Kurser (DM)

För information om fler kurser på avancerad nivå se http://www.math.kth.se/master/spec/eng-discmat.html#spec

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2354 Algoritmer och komplexitet 6,0 hp 2,0 4,0
SF2706 Algebra 7,5 hp

Matematik (MAMA)

Kurser (MAMA)

För information om fler kurser på avancerad nivå se

http://www.math.kth.se/math/avkurs09/

http://www.math.kth.se/master/spec/eng-math.html#spec

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2704 Valda ämnen i matematik I 7,5 hp 3,8 3,7
SF2709 Integrationsteori 7,5 hp 3,8 3,7
SF2706 Algebra 7,5 hp
SF2720 Kaotiska dynamiska system 7,5 hp
SF2721 Topologi 7,5 hp
SF2722 Differentialgeometri 7,5 hp

Matematisk statistik och finansiell matematik (MSFI)

Kurser (MSFI)

För information om fler kurser på avancerad nivå se

http://www.math.kth.se/matstat/finance/financecourses.htm

http://www.math.kth.se/master/spec/eng-matstat.html#spec

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2945 Tidsserieanalys 6,0 hp
SF2974 Portföljteori och riskvärdering 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2960 Inferensteori 6,0 hp
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp
SF2976 Portföljteori, fördjupningskurs 7,5 hp
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 3,7 3,8

Optimeringslära och systemteori (OS)

Kurser (OS)

För information om fler kurser på avancerad nivå se http://www.math.kth.se/master/spec/eng-optsyst.html#spec

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2945 Tidsserieanalys 6,0 hp
SF2974 Portföljteori och riskvärdering 6,0 hp