Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Beräkningsmatematik (COMP)

Kurser (COMP)

För information om kursval på detta spår se

http://www.kth.se/sci/institutioner/math/utb/master/2.23165

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2260 Finita elementmetoden 6,0 hp 6,0
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp 3,7 3,8
DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem 7,5 hp 7,5
DN2264 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 1 6,0 hp 3,0 3,0
SF2702 Wavelets 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
DN2280 Beräkningsmetoder från mikro- till makroskalor 7,5 hp 3,7 3,8
DN2275 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp 7,5
DN2265 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 2 3,0 hp 3,0

Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DM)

Kurser (DM)

För information om kursval på detta spår se http://www.kth.se/sci/institutioner/math/utb/master/2.23165

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2354 Algoritmer och komplexitet 6,0 hp 2,0 4,0
SF2735 Homologisk algebra och algebraisk topologi 7,5 hp

Matematik (MAMA)

Kurser (MAMA)

För information om kursval på detta spår se http://www.kth.se/sci/institutioner/math/utb/master/2.23165

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2709 Integrationsteori 7,5 hp
SF2720 Kaotiska dynamiska system 7,5 hp
SF2721 Topologi 7,5 hp 3,5 4,0
SF2704 Valda ämnen i matematik I 7,5 hp
SF2722 Differentialgeometri 7,5 hp
SF2731 Elementär algebraisk geometri 7,5 hp
SF2732 Galoisteori 7,5 hp
SF2734 Analytiska funktioner II 7,5 hp
SF2735 Homologisk algebra och algebraisk topologi 7,5 hp

Matematisk statistik och finansiell matematik (MSFI)

Kurser (MSFI)

För information om kursval på detta spår se

http://www.kth.se/sci/institutioner/math/utb/master/2.23165

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2974 Portföljteori och riskvärdering 6,0 hp 6,0
SF2945 Tidsserieanalys 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp 6,0
SF2976 Portföljteori, fördjupningskurs 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 3,7 3,8
SF2960 Inferensteori 6,0 hp

Optimeringslära och systemteori (OS)

Kurser (OS)

För information om kursval på detta spår se

http://www.kth.se/sci/institutioner/math/utb/master/2.23165

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp 6,0
SF2974 Portföljteori och riskvärdering 6,0 hp 6,0
SF2945 Tidsserieanalys 6,0 hp 6,0