Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DM)

Kurser (DM)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2735 Homologisk algebra och algebraisk topologi 7,5 hp 3,8 3,7
SF2737 Kommutativ algebra och algebraisk geometri 7,5 hp

Matematik (MAMA)

Kurser (MAMA)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2702 Wavelets 6,0 hp 3,0 3,0
SF2704 Valda ämnen i matematik I 7,5 hp 3,8 3,7
SF2709 Integrationsteori 7,5 hp 3,5 4,0
SF2722 Differentialgeometri 7,5 hp 3,5 4,0
SF2734 Analytiska funktioner II 7,5 hp 3,8 3,7
SF2735 Homologisk algebra och algebraisk topologi 7,5 hp 3,8 3,7
SF2720 Kaotiska dynamiska system 7,5 hp
SF2721 Topologi 7,5 hp
SF2731 Elementär algebraisk geometri 7,5 hp
SF2732 Galoisteori 7,5 hp

Matematisk statistik och finansiell matematik (MSFI)

Kurser (MSFI)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp 6,0
SF2976 Portföljteori, fördjupningskurs 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 7,5
SF2960 Inferensteori 6,0 hp

Optimeringslära och systemteori (OS)

Kurser (OS)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp 6,0