Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Beräkningsmatematik (COMP)

Kurser (COMP)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2260 Finita elementmetoden 6,0 hp 6,0
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp 3,7 3,8
DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem 7,5 hp 7,5
SF2702 Wavelets 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp 5,5 2,0

Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DM)

Kurser (DM)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2737 Kommutativ algebra och algebraisk geometri 7,5 hp 3,5 4,0
DD2446 Komplexitetsteori 6,0 hp
SF2735 Homologisk algebra och algebraisk topologi 7,5 hp

Matematisk statistik och finansiell matematik (MSFI)

Kurser (MSFI)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp 6,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
SF2976 Portföljteori, fördjupningskurs 7,5 hp

Optimeringslära och systemteori (OS)

Kurser (OS)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp 6,0