Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Beräkningsmatematik (COMP)

Kurser (COMP)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp 7,5
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp 3,7 3,8
DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem 7,5 hp 7,5
SF2702 Wavelets 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp 5,5 2,0
DN2297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp 3,0 3,0
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5

Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DM)

Kurser (DM)

En kurs i Kommutativ algebra och algebraisk geometri tillkommer

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2446 Komplexitetsteori 6,0 hp 6,0
SF2735 Homologisk algebra och algebraisk topologi 7,5 hp 3,8 3,7
SF2737 Kommutativ algebra och algebraisk geometri 7,5 hp

Matematisk statistik och finansiell matematik (MSFI)

Kurser (MSFI)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp 6,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
SF2976 Portföljteori, fördjupningskurs 7,5 hp

Optimeringslära och systemteori (OS)

Kurser (OS)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp 6,0
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5