Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurserna under första terminen läses vi huvudsak vid KI Karolinska institutet.

Kurserna under andra terminen läses i huvudsak vid SU Stockholms universitet.

Kurserna under tredje terminen läses i huvudsak vid KTH Kungliga tekniska högskolan.

Examensarbetet utförs under termin 4 på KI, KTH eller SU.

 • BB2170 Läkemedelsutveckling  6hp, period 1 - KTH
 • BB2472 Tillämpad genteknologi 5hp, period 2 - KTH
 • BB2491 Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment 7 hp, period 2 - KTH
 • BB2505 Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 3, 1hp, period 1 och 2 - KTH
 • BB2510 Proteomik 6hp, period 1 - KTH
 • 5MT003 Projekt i molekylär livsvetenskap, 5hp, period 1 och 2 - KI
 • Examensarbete 30 hp, period 3 och 4, se listan nedan;

  5MT004 Examensarbete inom molekylära livsvetenskaper - KI

  BB205X Examensarbete inom molekylära livsvetenskaper - KTH

  BL9065 Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna, examensarbete - SU