Senast ändrad: 2016-09-13
Godkänd: 2016-09-13

Grundläggande behörighet

En kandidatexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen på 180 högskolepoäng eller motsvarande kompetens från ett internationellt erkänt universitet.

För mer information om grundläggande behörighet se (på engelska): study at KTH, “Admission requirements” på www.kth.se

Särskild behörighet

Förutom den grundläggande behörigheten krävs även:

  • Kurser i livsvetenskap, t. ex. kurser i cellbiologi, biokemi, mikrobiologi eller genteknologi/molekylärbiologi motsvarande minst 20 högskolepoäng.
  • Kurser i teoretisk matematik motsvarande minst 10 högskolepoäng.
  • Engelskakunskaper motsvarande "Engelska B" från svenskt gymnasium.

Engelskakunskaperna visas vanligtvis genom ett internationellt erkänt test.

För mer information om hur engelskakunskaperna visas, se (på engelska), study at KTH, “Admission requirements” på www.kth.se

Nödvändiga dokument

Alla ansökningar till programmet ska innehålla betygsutdrag, examensbevis, bevis för kunskaper i engelska etc.

Detaljerad information om nödvändiga dokument finns här (på engelska) “Admission requirements” på www.kth.se

Därutöver krävs följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Rekommendationsbrev
  • Beskrivning och dokumentation av relevant arbetslivserfarenhet, om sådan finns
  • Summary sheet

Urval
Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationstext i Summary sheet, referenser, kurser, och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.

För vidare information se KTHs generella antagningsordning på www.kth.se