Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Kurserna under första terminen läses vi huvudsak vid KI
Kurserna under andra terminen läses  i huvudsak vid Stockholms universitet.
Kurserna under tredje terminen läses i huvudsak vi KTH

 • BB2471 Genetik 5 hp - KTH
 • 5MT000 Kunskapsfronten inom translationell medicin 16,5 hp - KI
 • 5MT002 Tillämpad kommunikation 7,5 hp - KI
 • 5MT001 Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 1, 1 hp - KI
 • BL7049 Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 2, 1 hp - SU
 • KB7004 Bioinformatik 7,5 hp - SU
 • KB8019 Komparativ genomik 7,5 hp - SU
 • KB7012 Biofysikalisk kemi 7 hp - SU
 • KB8024 Projekt i molekylär livsvetenskap 7hp - SU

Årskurs 2

Kompletterande information

Kurserna under första terminen läses vi huvudsak vid KI Karolinska institutet.

Kurserna under andra terminen läses i huvudsak vid SU Stockholms universitet.

Kurserna under tredje terminen läses i huvudsak vid KTH Kungliga tekniska högskolan.

Examensarbetet utförs under termin 4 på KI, KTH eller SU.

 • BB2170 Läkemedelsutveckling  6hp, period 1 - KTH
 • BB2472 Tillämpad genteknologi 5hp, period 2 - KTH
 • BB2491 Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment 7 hp, period 2 - KTH
 • BB2505 Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 3, 1hp, period 1 och 2 - KTH
 • BB2510 Proteomik 6hp, period 1 - KTH
 • 5MT003 Projekt i molekylär livsvetenskap, 5hp, period 1 och 2 - KI
 • Examensarbete 30 hp, period 3 och 4, se listan nedan;

  5MT004 Examensarbete inom molekylära livsvetenskaper - KI

  BB205X Examensarbete inom molekylära livsvetenskaper - KTH

  BL9065 Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna, examensarbete - SU