Senast ändrad: 2016-09-13
Godkänd: 2016-09-13

Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna är ett tvåårigt masterprogram på 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.