Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna (TMTLM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Hösttermin 2018, kurserna ges av Karolinska Institutet

5MT005 Genetik 5 hp

5MT006 Kunskapsfronten inom translationell medicin 16,5 hp

5MT008 Tillämpad kommunikation 7 hp

5MT007 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 1 1,5 hp

Vårtermin 2019, kurserna ges av Stockholms universitet

DA7062 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 2 1,5 hp

KB7016 Bioinformatik 7 hp

KB7015 Biologiska membraners struktur och dynamik 7 hp

BL8060 Metoder i molekylär livsvetenskap 7 hp

KB8019 Komparativ genomik 7,5 hp

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Hösttermin 2019, kurserna ges av Kungliga Tekniska Högskolan

I årskurs 2 läses obligatoriska kurser, 2 villkorligt valfria kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.

Valbara, 2 kurser av följande 3 ska väljas:

Systembiologi

Läkemedelsutveckling

Projekt i molekylär livsvetenskap

Vårtermin 2020

Obligatorisk

Examensarbete 30 hp, se listan nedan;

5MT004 Examensarbete inom molekylära livsvetenskaper - KI

BL9065 Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna, examensarbete - SU