Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Hösttermin 2018, kurserna ges av Karolinska Institutet

5MT005 Genetik 5 hp

5MT006 Kunskapsfronten inom translationell medicin 16,5 hp

5MT008 Tillämpad kommunikation 7 hp

5MT007 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 1 1,5 hp

Vårtermin 2019, kurserna ges av Stockholms universitet

DA7062 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 2 1,5 hp

KB7016 Bioinformatik 7 hp

KB7015 Biologiska membraners struktur och dynamik 7 hp

BL8060 Metoder i molekylär livsvetenskap 7 hp

KB8019 Komparativ genomik 7,5 hp

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CB2021 Kliniska tillämpningar av bioteknik 6,0 hp Avancerad nivå
CB2040 Tillämpad genteknologi och storskalig dataanalys 7,5 hp Avancerad nivå
CB2060 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 3 1,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CB2030 Systembiologi 7,5 hp Avancerad nivå
CB2050 Projekt i molekylär livsvetenskap 7,5 hp Avancerad nivå
CB2090 Läkemedelsutveckling 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Hösttermin 2019, kurserna ges av Kungliga Tekniska Högskolan

I årskurs 2 läses obligatoriska kurser, 2 villkorligt valfria kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.

Valbara, 2 kurser av följande 3 ska väljas:

Systembiologi

Läkemedelsutveckling

Projekt i molekylär livsvetenskap

Vårtermin 2020

Obligatorisk

Examensarbete 30 hp, se listan nedan;

5MT004 Examensarbete inom molekylära livsvetenskaper - KI

BL9065 Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna, examensarbete - SU