Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (TMVTM)