Årskurs 2

Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (TMVTM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

I årskurs 2 läses rekommendera kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå, 30 hp. 
Nedan under rubriken "Villkorligt valfria", finner du en lista över de examensarbeten som finns. 

Ett examensarbete måste väljas.