Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

I årskurs 2 läses rekommendera kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå, 30 hp. 
Nedan under rubriken "Villkorligt valfria", finner du en lista över de examensarbeten som finns. 

Ett examensarbete måste väljas. 

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD202X Examensarbete inom analytisk kemi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
KD203X Examensarbete inom fysikalisk kemi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
KD204X Examensarbete inom kärnkemi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
KD205X Examensarbete inom oorganisk kemi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
KD206X Examensarbete inom organisk kemi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
KD207X Examensarbete inom ytkemi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
KD210X Examensarbete inom korrosionslära, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2300 Biomedical Materials 7,5 hp 7,5
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5 hp 7,5
KD2390 Selektiv organisk syntes 9,0 hp 9,0
KD2420 Miljökemi: atmosfär, vatten och mark 7,5 hp 7,5
KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 hp 7,5
KF2140 Polymerfysik 7,5 hp 7,5
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KD2400 Bioaktiva molekyler 6,0 hp 6,0
KD2410 Kemins avbildningsmetoder 6,0 hp 6,0
KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare 7,5 hp 7,5
KF2130 Polymerkemi 7,5 hp 7,5