Årskurs 1

Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (TMVTM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

I årskurs 1 läses en obligatorisk kurs samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser.

Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Studenter som läser civilingenjörsutb i Bioteknik och vill få en civilingenjörsexamen i bioteknik ska läsa följande kurser:
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
KD2360 Kvantkemi 9,0 hp 9,0
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp 7,5
KD2330 Analytiska separationer 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp 7,5
KE2350 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 6,0 hp 6,0
KD2340 Molekylär termodynamik 7,5 hp 7,5
KD2410 Kemins avbildningsmetoder 6,0 hp 6,0
ME2814 Idégenerering 7,5 hp 7,5
BB2380 Biokemi, teori
Läses ej av studerande med programbakgrund bioteknik (CBIOT)
7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 7,5 hp 7,5
KD2150 Oorganisk materialkemi 7,5 hp 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 7,5 hp 7,5
KD2160 Strukturkemi 7,5 hp