Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2014. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 läses rekommenderade kurser samt avslutas med ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.
(Se lista över examensarbeten nedan)

Se lista över examensarbeten;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå -  KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2300 Biomedical Materials 7,5 hp 7,5
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5 hp 7,5
KD2385 Selektiv organisk syntes, teori 6,5 hp 6,5
KD2390 Selektiv organisk syntes 9,0 hp 9,0
KD2420 Miljökemi: atmosfär, vatten och mark 7,5 hp 7,5
KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 hp 7,5
KF2140 Polymerfysik 7,5 hp 7,5
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare 7,5 hp 7,5
KE2350 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 6,0 hp 6,0
KF2130 Polymerkemi 7,5 hp 7,5
KD2401 Bioaktiva molekyler 7,5 hp