Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

I årskurs 1 läses en obligatorisk kurs samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser.

Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Studenter som läser civilingenjörsutb i Bioteknik och vill få en civilingenjörsexamen i bioteknik ska läsa följande kurser:
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
KD2360 Kvantkemi 9,0 hp 9,0
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp 7,5
KD2330 Analytiska separationer 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 7,5 hp 7,5
KD2340 Molekylär termodynamik 7,5 hp 7,5
ME2814 Idégenerering 7,5 hp 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 7,5 hp 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 7,5 hp 7,5